آرومین سیستم 0
کاغذ حرارتی

کاغذ حرارتی


مدیر مدیر / دانشنامه
17 اردیبهشت 1399

درباره رول حرارتی و کاغذ حرارتی و انواع آن بیشتر بدانید

رول حرارتی که یکی از انواع کاغذها برای چاپ می باشد دارای انواع مختلفی بوده که این مدل ها با یکدیگر تفاوت های اندکی دارد.

ادامه مطلب